Rozvoj vývojových kapacit ETD

 V srpnu roku 2015 byla ve společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. zahájena realizace projektu „Rozvoj vývojových kapacit ETD“, RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001855, POTENCIÁL I. VÝZVA. Předpokládaným datem ukončení projektu je červenec 2018.

Hlavním cílem projektu je kvalitativně posílit výzkumné a vývojové kapacity společnosti ETD, zejména v oddělení výzkumu a vývoje a ve zkušebních laboratořích společnosti. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím několika dílčích cílů, kterými jsou např. softwarově zabezpečit vývojové centrum či pořídit specializované vybavení a technologie, sloužící pro kusové a typové zkoušky, vývojové testy a modelování různých provozních stavů silových transformátorů, tlumivek, reaktorů, atd.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.