Rozvoj vývojových kapacit ETD

Hlavním cílem projektu bylo kvalitativně posílit výzkumné a vývojové kapacity společnosti ETD, zejména v oddělení výzkumu a vývoje a ve zkušebních laboratořích společnosti. V rámci realizovaného  projektu bylo pořízeno následující:

  • Softwarový balík pro návrh transformátorů

  • Vypínače 22kv – 3ks

  • IT vybavení (server a disková pole)

  • 3-fázový šestipulsní usměrňovač

  • Odporníky

  • Plynový chromatograf

 

Možnosti zkušební laboratoře se doplněním tohoto zařízení rozšířily. I pro jiné subjekty, za tržních podmínek je možné provést následující zkoušky:

  • Chromatografické rozbory plynů obsažených v transformátorovém oleji

  • Zatěžovací zkoušky elektrických zařízení a komponent do hodnoty 200A trvale a 5000 A po dobu 1s při napětí do 16 kV.

  • Zatěžovací zkoušky stejnosměrné, do napětí 400 V a proudu 4000 A.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.